Wydarzenia

2018 >
Styczeń 08 – Styczeń 14
«
»
 • 08
  08.Styczeń.Poniedziałek

  Klub Enigma

  12:30 -13:00
  08-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 09
  09.Styczeń.Wtorek

  Losy nauczy­cieli bydgo­skich

  09:30 -10:30
  09-01-2018

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

  Świąteczne spotkanie z „Dziadkiem do orzechów“

  09:30 -11:00
  09-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  - pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
  - głośne czytanie fragmentów opowia­dania;
  - wykony­wanie zakładek do książek z dziadkiem do orzechów;
  - zwiedzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.

  Świąteczne spotkanie z „Dziadkiem do orzechów“

  11:00 -12:30
  09-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  - pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
  - głośne czytanie fragmentów opowia­dania;
  - wykony­wanie zakładek do książek z dziadkiem do orzechów;
  - zwiedzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.

  Klub Enigma

  13:30 -14:15
  09-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 10
  10.Styczeń.Środa

  Klub Enigma

  09:00 -09:45
  10-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Świąteczne spotkanie z „Dziadkiem do orzechów“

  09:00 -11:00
  10-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  - pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
  - głośne czytanie fragmentów opowia­dania;
  - wykony­wanie zakładek do książek z dziadkiem do orzechów;
  - zwiedzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.

  Klub Enigma

  10:00 -10:45
  10-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Klub Enigma

  11:00 -11:45
  10-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Świąteczne spotkanie z „Dziadkiem do orzechów“

  11:00 -12:30
  10-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  - pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
  - głośne czytanie fragmentów opowia­dania;
  - wykony­wanie zakładek do książek z dziadkiem do orzechów;
  - zwiedzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.

  Klub Enigma

  12:00 -12:45
  10-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Egzamin ósmokla­sisty

  15:00 -18:00
  10-01-2018

  Warsztaty dla nauczy­cieli języków obcych prowa­dzone przez nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.

 • 11
  11.Styczeń.Czwartek

  Świąteczne spotkanie z „Dziadkiem do orzechów“

  09:00 -11:00
  11-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  - pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
  - głośne czytanie fragmentów opowia­dania;
  - wykony­wanie zakładek do książek z dziadkiem do orzechów;
  - zwiedzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  10:00 -11:30
  11-01-2018

  Zajęcia dla dzieci przeby­wa­ją­cych w szpitalu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  Świąteczne spotkanie z „Dziadkiem do orzechów“

  11:00 -12:30
  11-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
  - pogadanka nt. książki „Dziadek do orzechów“ E.T.A. Hoffmanna;
  - głośne czytanie fragmentów opowia­dania;
  - wykony­wanie zakładek do książek z dziadkiem do orzechów;
  - zwiedzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.

 • 12
  12.Styczeń.Piątek

  Akademia Gier Logicz­nych

  14:00 -14:45
  12-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Klub Enigma

  14:00 -14:45
  12-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Klub Enigma

  15:00 -15:45
  12-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Akademia Gier Logicz­nych

  15:00 -15:45
  12-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Akademia Gier Logicz­nych

  16:00 -16:45
  12-01-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Klub Enigma

  16:00 -16:45
  12-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Klub Enigma

  17:00 -17:45
  12-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 13
  13.Styczeń.Sobota

  Klub Enigma

  13:00 -13:45
  13-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 14
  14.Styczeń.Niedziela
  Brak wydarzeń