Wydarzenia

2017 >
Grudzień
«
»
 • 01
  01.Grudzień.Piątek

  10:00 -19:00
  01 – 12-2017 – 05-01 – 2018

  Wystawa prezen­tu­jąca kilka­dzie­siąt ozdobnych dziadków do orzechów w scenerii świątecznej.

 • 01
  01.Grudzień.Piątek

  09:00 -10:30
  01-12-2017

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • 01
  01.Grudzień.Piątek

  09:00 -09:45
  01-12-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 01
  01.Grudzień.Piątek

  09:00 -09:45
  01-12-2017

  Zajęcia dla uczniów z wykorzy­sta­niem gier i robotów.

 • 01
  01.Grudzień.Piątek

  10:00 -10:45
  01-12-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.