Wydarze­nia

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Paździer­nik
Paździer­nik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • Znam barwy i symbole narodowe
  09:00 -10:30
  10-11-2017

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej,
  • rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi,
  • kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grudzień
Grudzień
Grudzień
Print Friendly, PDF & Email