Wydarze­nia

Kalen­darz prezen­tuje zajęcia eduka­cyjne, muzealne, wystawy, spotka­nia autor­skie, szkole­nia i warsz­taty organi­zo­wane przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

 2018 >
Marzec
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Luty
Luty
Luty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kwiecień
Print Friendly, PDF & Email