Dziadek do orzechów po hiszpań­sku i nie tylko.… 

Dziadek do orzechów po hiszpań­sku i nie tylko.… 

W czytelni odbyło się spotka­nie młodzieży z LO nr 1 oraz Colle­gium Salesia­num z rodowi­tym Hiszpa­nem, nauczy­cie­lem języka hiszpań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Narodze­nia, sylwe­ster, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hiszpa­nii“. Pan Angel cieka­wie opowie­dział w swoim ojczy­stym języku o hiszpań­skich zwycza­jach, ilustru­jąc wszystko barwną prezen­ta­cją. Nie mogło też zabrak­nąć odczy­ta­nia skróco­nej wersji „Dziadka do orzechów“ po hiszpań­sku.

Print Friendly, PDF & Email