Dziadek do orzechów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

Dziadek do orzechów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

W czytelni odbyło się spotkanie młodzieży z LO nr 1 oraz Collegium Sale­sianum z rodowitym Hiszpanem, nauczy­cielem języka hisz­pań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Naro­dzenia, sylwester, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hiszpanii“. Pan Angel ciekawie opowie­dział w swoim ojczystym języku o hisz­pań­skich zwycza­jach, ilustrując wszystko barwną prezen­tacją. Nie mogło też zabraknąć odczy­tania skróconej wersji „Dziadka do orzechów“ po hisz­pańsku.